GIỚI THIỆU CÁC GIÁO HỌ

GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÀU MÂY---Bổn mạng Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại 25.01

Một trong những Giáo họ được quý Cha quan tâm nhất là Giáo họ Bàu Mây, Cha cố Giuse Maria Phạm Quang Thiều tách ra từ Giáo họ (5) Sao Mai ngày 05/02/1993 với lễ bổn mạng Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, có số giáo dân lúc bấy giờ 70 gia đình và 461 nhân danh. Vị đại diện là ông trùm Phaolô Nguyễn Thanh Quang Đây là Giáo họ có diện tích tự nhiên rất rộng, chừng 10 km2 nằm dọc theo...

GIÁO HỌ BÀU CHIM---Bổn mạng Lễ Thánh Martino 03.11

Từ chợ Ngọc Lâm đi vào Đồi Mun1, Bàu Kẻ, Bàu Cabin rất xa đường sá thì lầy lội rất khó đi, khu vực này trước kia người dân ở khắp nơi đã di dân vào đây phá rừng làm rẫy, họ sống và canh tác tại chỗ, có đủ mọi sắc dân lưu trú nơi đây, người Kinh, Tàu, Mán, đông nhất vẫn là người dân miền Tây, trong số họ có một số ít gia đình Công Giáo cùng sống chung, vì xa nhà thờ nên...

GIÁO HỌ LA VANG--Bổn mạng Lễ Đức Mẹ Fatima 13.08

Khởi đầu có vài chục hộ gia đình từ khắp nơi đến cư ngụ ở Cầu Gỗ (cây cầu bác qua một con suối nhỏ làm bằng gỗ) nằm ở phía bắc nhà thờ Ngọc Lâm, đường vào xóm là con đường be lầy lội sình lầy ở lâu dần hình thành lên xóm đạo, trực thuộc Giáo họ Bắc Thần (họ 3) Giáo xứ Ngọc Lâm, Cha chánh xứ Giuse Maria Phạm Quang Thiều Ngài rất quan tâm đến xóm đạo này. Sau nhiều...

GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU---Bổn mạng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.08

Trước năm 2006 Giáo họ Bắc Thần (Gh3) Truyền Tin ngày nay là một họ có số giáo dân đông nhất Giáo xứ địa bàn rộng lớn, nên Cha xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng lúc bấy giờ đang coi sóc Giáo Xứ đã bàn bạc với cộng đoàn, lên kế hoạch chia tách Giáo họ 3 thành hai, lấy con đường đi vào đồi mun làm ranh giới hai Giáo họ 3 và Giáo họ 12.

GIÁO HỌ GIUSE THỢ---Bổn mạng Thánh Giuse Lao Động 01.05

Được tách ra từ Giáo họ 1 năm 1982, đây là Giáo họ gặp nhiều khó khăn phức tạp lúc ban đầu, khi mới thành lập Giáo họ có 40 gia đình và 201 nhân danh, trong đó phần lớn giáo dân từ các tỉnh phía bắc đến lập nghiệp sau năm 1975. Giáo họ có diện tích khoảng 2km2, với bổn mạng là Thánh Giuse Thợ, kính ngày 01/05 hằng năm

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG-- Bổn mạng Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương 22.08

Lúc ban đầu Giáo họ 6 chỉ có vài chục gia đình nằm rải rác trên quốc lộ 20, cả hai bên dọc quốc lộ, từ cây số 126 đến cây số 128. Đây là một trong những Giáo họ có diện tích rộng lớn với số dân đông đúc của Giáo xứ, phía đông giáp họ 5 (SaoMai), phía Tây giáp Giáo xứ Định Quán, phía Bắc giáp họ 3 Ngọc Lâm, phía Nam giáp Giáo xứ Đồng Hiệp và thuộc sự quản lý của Cha xứ...

GIÁO HỌ VÔ NHIỄM--Bổn mạng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08.12

Trước năm 2009 Cha Chánh Xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng nhận thấy Giáo họ Trinh Vương (6) đất rộng người đông, Ngài đã bàn với cộng đoàn Giáo họ chia tách thêm ra một Giáo họ nữa nằm về phía bắc quốc lộ 20 là Giáo họ (6A) và được chính thức thành lập ngày 29/06/2009. Nhận lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng được kính trọng thể ngày 08/12 theo lịch phụng vụ hằng năm. ...

GIÁO HỌ MÂN CÔI-- Bổn mạng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07.10

Giáo họ Mân Côi trước đây trực thuộc Giáo họ Sao Mai (họ 5). Đến năm 2009, Cha Xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng nhận thấy Giáo họ quá đông dân cư, nên đã bàn với cộng đoàn Giáo họ chia tách từ Giáo họ 5 (Mẹ Thiên Chúa) thêm một Giáo họ 5B (Thăm Viếng) nằm về phía nam quốc lộ 20 và phải đến bốn năm sau, ngày 01/05/2013 từ Giáo họ 5B mới chia tách thêm ra Giáo họ Mân Côi hiện nay, nằm về...

GIÁO HỌ THĂM VIẾNG --Bổn mạng Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng Bà Elizabet 31.05

Giáo họ Thăm Viếng hiện nay được tách ra từ Giáo họ (5A) Mẹ Thiên Chúa. Trước năm 2009 Cha Chánh xứ Gioan.B Nguyễn Văn Hưng nhận thấy Giáo họ (5) Sao Mai quá rộng và đông dân nên Ngài đã bàn với Ban Điều hành Giáo họ và bà con Giáo dân chia tách Giáo họ làm đôi, lấy đường quốc lộ 20 làm ranh giới, phía bắc quốc lộ là Giáo họ 5A, còn phía nam quốc lộ là họ 5B. Thế là một Giáo họ mới...
Trang1 2