CÁC BAN TRONG GIÁO XỨ

BAN TRUYỀN THÔNG NGỌC LÂM--Bổn mạng Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael, 29.09

Nhận định được tầm quan trọng của công nghệ thông tin với thời đại, năm 2008 Cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưng đã đưa vào hoạt động website giaoxungoclam.net mà vẫn còn duy trì cho đến nay. Trang web của giáo xứ ra đời sớm nhất trong Giáo phận Xuân Lộc lúc bấy giờ. Lúc đầu chỉ có mình Ngài vừa phụ trách biên tập, xử lý kỹ thuật, sau này mới có thêm ông Đaminh Bùi Văn Ngà và...