Bế mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Ngọc Lâm, Giáo phận Xuân Lộc

Ngày đăng: 5:30 PM - 05/03/2023

 

IMG_1073

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria-Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh lễ bế mạc đã được cử hành lúc 18g00 ngày 03/3/2023, chính thức khép lại Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Ngọc Lâm, Giáo phận Xuân Lộc.

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ đã được bắt đầu từ ngày 25/02 đến 03/3/2023. Trong một tuần, đoàn Thừa sai Đại Phúc đã sống và chăm sóc mục vụ cho từng con chiên trong xứ, 27 linh mục – tu sĩ thừa sai cùng với Mẹ đã đến với từng gia đình để chia sẻ và lắng nghe những tâm tư, những khó khăn của từng giáo dân trong Giáo xứ; các Thừa sai Đại Phúc đã giảng dạy và chia sẻ với các hội đoàn, Đại phúc cho các tín hữu đã qua đời, đi Đàng Thánh giá trọng thể, giới thiệu Ơn gọi Tu sĩ Linh mục; mỗi buổi trưa, lúc 12g00 các tín hữu quy tụ chầu Mình Thánh Chúa… Đặc biệt là ban Bí tích Giao hòa, dẫn đưa từng người con của Giáo xứ về với Thiên Chúa là Cha, để được đón nhận “Ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô”.

Thừa sai Đại Phúc DCCT đến thăm các gia đình trong Giáo xứ

Thừa sai Đại Phúc DCCT đến thăm các gia đình trong Giáo xứ

Thừa sai Đại Phúc DCCT đến thăm các gia đình trong Giáo xứ

Thừa sai Đại Phúc DCCT đến thăm các gia đình trong Giáo xứ

Thừa sai Đại Phúc DCCT đến thăm các gia đình trong Giáo xứ

Thừa sai Đại Phúc DCCT đến thăm các gia đình trong Giáo xứ

Đại Phúc cho các Tín hữu đã qua đời

Đại Phúc cho các Tín hữu đã qua đời

Đại Phúc cho các Tín hữu đã qua đời

Đại Phúc cho các Tín hữu đã qua đời

Chầu Thánh Thể lúc 12g00 trong Tuần Đại Phúc

Chầu Thánh Thể lúc 12g00 trong Tuần Đại Phúc

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể trong Tuần Đại Phúc

Giới thiệu ơn gọi trong Tuần Đại Phúc

Giới thiệu ơn gọi trong Tuần Đại Phúc

Giáo dân đễn lãnh nhận Bí tích Hoà Giải trong tuần Đại Phúc

Giáo dân đễn lãnh nhận Bí tích Hoà Giải trong tuần Đại Phúc

Trong suốt tuần Đại Phúc, trước mỗi Thánh Lễ có giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ là linh hồn của tuần Đại Phúc, Mẹ đã đi trước đến với từng gia đình, Mẹ đã dẫn dắt từng con chiên về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Bầu khí linh thiêng bao trùm cả khuôn viên Thánh đường. Mọi thành phần dân Chúa tề tựu về trong Thánh lễ Bế mạc Tuần Đại Phúc để chuẩn bị lãnh nhận ơn Toàn xá của Tuần Đại Phúc.

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Thánh lễ Bế mạc Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Thánh lễ Bế mạc Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong thánh lễ bế mạc Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Thánh lễ Bế mạc Tuần Đại Phúc

Nghi thức ban Ơn Toàn Xá của Tuần Đại Phúc

Nghi thức ban Ơn Toàn Xá của Tuần Đại Phúc

Sau Thánh Lễ bế mạc, toàn thể cộng đoàn dân Chúa cùng với đoàn Thừa sai tề tựu quanh cây Thánh Giá Đại Phúc. Cha Gioan B. Hoàng Xô Băng trưởng đoàn Đại Phúc làm phép Thánh Giá. Từ nay, Thánh Giá Đại Phúc đứng kiên vững nơi khuôn viên của Giáo xứ. Sự hiện diện của Thánh Giá Đại Phúc giữa lòng Giáo xứ nhắc cho các tín hữa nhớ rằng, họ đã được lãnh nhận Hồng ân Đại Phúc, mà Thánh Giá Đại Phúc là hiện thân của Chúa Kitô đã giáng sinh làm người, chịu khổ hình và chết trên Thập giá, Người đã sống lại hiển vinh để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Bên cạnh Thánh Giá Đại Phúc có bia đá khắc ghi dòng chữ “Ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Kitô” (Tv 130,7) để nhắc nhớ Hồng ân đó.

Làm phép Thánh Giá Đại Phúc

Làm phép Thánh Giá Đại Phúc

 

Làm phép Thánh Giá Đại Phúc

IMG_1075

http://dcctvn.org/be-mac-tuan-dai-phuc-tai-giao-xu-ngoc-lam-giao-phan-xuan-loc/#

TUẦN ĐẠI PHÚC TẠI GIÁO XỨ NGỌC LÂM

27 linh mục – tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế vừa bắt đầu Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Ngọc Lâm thuộc giáo hạt Phương Lâm, giáo phân Xuân Lộc.

Thánh lễ khai mạc Tuần Đại phúc đã được cử hành lúc 18:00 chiều thứ bảy 25/02/2023.

ĐP_NgocLam

Trước khi lên đường đến Giáo xứ Ngọc Lâm làm Tuần Đại Phúc, các thừa sai nhận phép lành và cử hành nghi thức sai đi của cha Bề trên Cộng đoàn Chúa Cứu Thế tại trụ sở Tỉnh Dòng ở Sài Gòn.

Cha Bề trên Cộng đoàn Chúa Cứu Thế cử hành nghi thức sai các thừa sai lên đường

Cha Bề trên Cộng đoàn Chúa Cứu Thế cử hành nghi thức sai các thừa sai lên đường

Trao Thánh giá Đại phúc cho Cha Bề trên Tuần Đại Phúc

Trao Thánh giá Đại phúc cho Cha Bề trên Tuần Đại Phúc

Tại Nhà nguyện Trụ sở Tỉnh Dòng

Tại Nhà nguyện Trụ sở Tỉnh Dòng

Giáo xứ Ngọc Lâm được thành lập năm 1973 với tiền thân là các gia đình Công Giáo Miền Trung di dân, hiện có hơn 3.603 gia đình công giáo

Giáo xứ Ngọc Lâm đã khai mạc Tuần Đại Phúc nhằm Tuần I Mùa Chay Thánh; trong bài giảng lễ, linh mục Gioan B. Hoàng Xô Băng – Trưởng đoàn Đaị Phúc đã mời gọi Giáo dân ký thác vào Chúa, để chính Chúa ngang qua Hội Thánh, Nhà Dòng sai các Thừa sai đến thi hành sứ vụ đến hun đúc, làm sống lại lòng tin vào Thiên Chúa nơi mỗi Giáo Xứ và mỗi người giáo dân.

Đại phúc là đón nhận Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa Giêsu chính là dung mạo của lòng Chúa thương xót của Chúa Cha. Lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình và đạt đến đỉnh cao nơi Đức Giêsu nguồn sống đích thực viên mãn trong Thiên Chúa.

Đông đảo Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ đến tham dự Thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ đến tham dự Thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

Trong suốt Tuần Đại Phúc, các Cha Thừa Sai Đại Phúc sẽ cử hành các nghi thức, Chầu Thánh Thể, giảng lễ, hành hương, đoản huấn, gặp gỡ các giới, gặp gỡ từng gia đình trong giáo xứ, ngồi Tòa giải tội như lòng Chúa bao dung đón đợi và dang rộng vòng tay để ôm chầm lấy những đứa con trở về…để được Thiên Chúa yêu thương, chữa lành và tha thứ nhằm đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ngang qua tuần Đại Phúc.

http://dcctvn.org/khai-mac-tuan-dai-phuc-tai-giao-xu-ngoc-lam-dong-nai/?fbclid=IwAR268Sc0TDKaGtn2nC2g7lZ6yg2UT1NEbE4ubD0RKYywBOZklu9rt6lXBQA