CÁC BAN TRONG GIÁO XỨ

Ngày đăng: 7:53 PM - 22/09/2022

1/BAN TRUYỀN THÔNG
Bổn mạng Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL 29/09
http://giaoxungoclam.com/mung-kinh-cac-tong-lanh-thien-than-29-09-2021-bon-mang-ban-truyen-thong-34310.html


2/BAN CUNG THÁNH-- LỄ SINH
Bổn mạng Lễ Thánh Đa Minh Saviô 06/05
Cậu bé phi thường: Đaminh Savio Tác... - Đoàn TNTT Đa Minh Savio Giáo xứ  Tràng Đình ღღ
3/BAN ĐỌC SÁCH THÁNH
Bổn mạng Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh 30.09
Ngày thành lập 30.09.2019