CON XIN MƯỢN CHÚA HÀI ĐỒNG

Ngày đăng: 8:40 PM - 28/12/2022

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và văn bản cho biết 'CỨU ĐỘ ĐÃ SINH RA CHO ĐANG ẤNG ANH EM (Lc2,1-14)'

CON XIN MƯỢN CHÚA HÀI ĐỒNG
…Trước giờ Thánh lễ vọng Giáng sinh, Cha xứ đi kiểm tra một vòng quanh nhà thờ, Cha xứ phát hiện tượng Chúa Hài Đồng bị mất, Cha xứ vội vã báo cho các vị BHG đi tìm tượng Chúa Hài Đồng.
Các ông chia nhau đi tìm, và phát hiện một cậu bé đang đi xe đạp, trên xe chở Tượng Chúa Hài Đồng của nhà Xứ. Các ông dẫn cậu bé về gặp Cha Xứ.
Cha xứ hỏi cậu bé:
- Tại sao con lại lấy cắp Tượng Chúa
Cậu bé trả lời :
- Thưa Cha! Con không lấy cắp.
Ông Trưởng ban hành giáo nói :
- Con phát hiện cậu bé đang chạy xe đạp chở tượng Chúa Hài Đồng vừa đi vừa hủy sáo.
Cha xứ ôn tồn hỏi cậu bé:
- Tại sao con lại làm vậy ?
Cậu bé rươm rướm nước mắt trả lời :
- Thưa Cha: Bố mẹ con ngày nào cũng cãi nhau, khi bố mẹ con cãi nhau con rất sợ không khí gia đình ngột ngạt khó thở. Một hôm con đến quỳ trước tượng Chúa Hài Đồng cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho bố mẹ con đừng cãi nhau nữa, và con hứa với Chúa Hài Đồng: Khi nào bố mẹ con không cãi nhau nữa, con sẽ chở Chúa đi khắp Giáo xứ một vòng.
- Thưa Cha mấy ngày nay con thấy bố mẹ con không còn cãi nhau nữa! và hôm nay con muốn giữ lời hứa với Chúa Hài Đồng …nên con đã chở Chúa Hài Đồng đi một vòng quanh Giáo xứ Ngọc Lâm bằng xe đạp của con …!!!..???