GIÁO SĨ VÀ LUẬT NỒNG ĐỘ CỒN...

Ngày đăng: 4:43 PM - 16/01/2023

 

Không có mô tả ảnh.

Rét rét rét... gậy chỉ về cha Thành đang phom phom.
- Việc gì thế, ông sĩ quan?
- Vui lòng cho kiểm tra độ cồn...
- Kiểm tra là kiểm tra thế nào?
- Thổi vào cái ống này...
- Thế đã có ai thổi ống này chưa ?
- Chúng tôi đã xử lý an toàn.
- An toàn là thế nào?
- Anh có quyền chất vấn thủ trưởng.
- Thế thủ trưởng ở đâu?
- Ở đồn công an.
- Làm cách nào gặp.
- Tôi không có nhiệm vụ trả lời.
.............
- Nồng độ cồn của anh đạt ngưỡng 0,25mg
- Là sao !
- Anh phải nộp phạt 3 triệu đồng.
- Thế tôi là Linh mục vừa dâng 3 Thánh Lễ xong, mà luật Hội Thánh là phải dùng một chút rượu nho.
- Một chút mà nồng độ vọt lên đến 0,25 mg
- Đó là lỗi của chú giúp Lễ, lỡ tay rót hơi nhiều một chút.
- Vậy thì phải phạt người đã rót rượu cho ông, gặp nó ở đâu?
- Tôi không có nhiệm vụ trả lời...
HUỀ CẢ LÀNG... kể chuyện cho vui chứ
con cái sự sáng làm sao khôn lanh bằng con cái thế gian...!!!