HỘI CARITAS NGỌC LÂM--Bổn mạng Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa 08.03

Ngày đăng: 2:36 AM - 24/08/2022

BAN TRỊ SỰ HỘI CARITAS NHIỆM KÌ 2021--2025

1/Đaminh Phạm Văn Tuynh--Trưởng hội

2/Anrê Đặng Thành Việt--Phó 1

3/Maria Trần Thị Hạnh--Phó 2

4/Maria Nguyễn Thị Mai--Thư kí