Hội Thao Khối Khai Tâm 2--Thiếu nhi Thánh Thể Ngọc Lâm

Ngày đăng: 3:01 AM - 11/07/2022

Mời xem thêm ảnh ở đường Link dưới : ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Ngọc Lâm

https://www.facebook.com/TNTT.GXNgocLam/posts/pfbid02boksfn5RZbtCPKTsSTCRVQzo8qsTuyzbRqL1HZXftozCHjCyAWe3QaHLpcZ3Fakl
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'BẢNG ĐIỂM 22 MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN 19 21 18 đội GIẢI NHÁT CAP'