HỢP LÝ

Ngày đăng: 2:51 PM - 18/11/2022

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HỢP LÝ... 00 Nhớ ngày này năm ngoái, đi lễ kính các thánh tử đạo, cÓ một đÃi làm bí tích cưới. Đầu lá, khi đoà n Cô dâu chú rể tiến từ cuối nhà thờ lên, ca đoàn hát: