Hướng dẫn làm chiến dịch mùa Chay 2023 - Liên đoàn Đaminh Savio TGP Hà Nội

Ngày đăng: 3:46 PM - 07/03/2023

 

Hướng dẫn làm chiến dịch mùa Chay 2023 - Liên đoàn Đaminh Savio TGP Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=tpXta1oQigc&list=PLv-6U2LONawRW54YqzAchPaLuIHTjzauD&index=4

Ý cầu nguyện tháng 3/2023 - Liên đoàn Đaminh Savio TGP Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=d6s3-y3IA8c&list=PLv-6U2LONawRW54YqzAchPaLuIHTjzauD