Kinh Thánh suy niệm tranh Thiếu Nhi tuần lễ Hiển Linh

Ngày đăng: 1:02 AM - 07/01/2023

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ HIỂN LINH
Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12


Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
1 When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod,  behold, magi from the east arrived in Jerusalem,2 saying, "Where is the newborn king of the Jews? We saw his star  at its rising and have come to do him homage."
3 When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Jerusalem with him.
4 Assembling all the chief priests and the scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. 5 They said to him, "In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet:6 'And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel.'"
7 Then Herod called the magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance.
8 He sent them to Bethlehem and said, "Go and search diligently for the child. When you have found him, bring me word, that I too may go and do him homage."
9 After their audience with the king they set out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped over the place where the child was.
10 They were overjoyed at seeing the star,11  and on entering the house they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.
12 And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)
a.  Giuđê.
b. Samari.
c. Galilê.
d.  Thập Tỉnh.
02. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2)
a.  Phương Bắc.
b. Phương Đông.
c.  Phương Nam.
d.  Phương Tây.
03. Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua Do thái mới sinh? (Mt 2,2-3)
a.  Vua Hêrôđê.
b.  Ông Gioan Tẩy giả.
c.  Tổng trấn Philatô.
d.  Hoàng đế Âugúttô.
04. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, niềm đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của … …… ,
Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2,6)
a.  Giêrusalem.
b. Giacóp.
c. Ítraen.
d.  Giuđa.
05. Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì? (Mt 2,11)
a. Vui mừng hân hoan.
b.  Sấp mình thờ lạy Người.
c. Báo tin Vua Hêrôđê sẽ đến thăm.
d.  Lo lắng.
III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Người đã đến từ phương Đông để thờ lạy Hài Nhi. (Mt 2,1)
02. Thân mẫu Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,10)
03. Các nhà chiêm tinh đến thành này để hỏi Đức Vua Do thái mới sinh hạ. (Mt 2,1)
04. Đây là quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi. (Mt 2,11)
05. Thái độ của các nhà chiêm tinh khi thấy Hài Nhi. (Mt 2,11)
06. Đức Giêsu sinh ra tại niềm này. (Mt 2,1)
07. Các nhà chiêm tinh đến từ đâu ? (Mt 2,1)
08. Các nhà chiêm tinh hỏi ‘Đức Vua dân nào mới sinh, hiện ở đâu? (Mt 2,2)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 

  “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.”

Tin Mừng thánh Mátthêu  2,11a
 Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ HIỂN LINH

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Sự chiêm bái của Ba Vua
* Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11 
"Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a,
liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng,
nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến."
II. TRẮC NGHIỆM
01. a.  Giuđê (Mt 2,1)
02. b. Phương Đông (Mt 2,2)
03. a.  Vua Hêrôđê (Mt 2,2-3)
04. d.  Giuđa (Mt 2,6)
05. b.  Sấp mình thờ lạy Người (Mt 2,11)
III. Ô CHỮ
01. Nhà chiêm tinh (Mt 2,1)
02. Maria (Mt 2,10)
03. Giêrusalem (Mt 2,1)
04. Nhũ hương (Mt 2,11)
05. Thờ lạy (Mt 2,11)
06. Giuđê (Mt 2,1)
07. Phương Đông (Mt 2,1)
08. Do thái (Mt 2,2)
Hàng dọc : Hiển Linh

  GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Đáp án: Trò chơi ô chữ – Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa

1. Viên mãn

2. Dân ngoại

3. Anh em

4. Làm nghĩa tử

5. Ápba cha ơi

6. Chúa Thánh Thần

7. Phụ nữ

8. Con

9. Quyền quý

10. Những người chăn chiên

11. Hài nhi Giêsu

12. Gia súc

13. Đức Maria

Từ khóa: Vâng Phục Ý Chúa

 Ghi Nhớ: Em hãy đọc thuộc bài thơ sau đây để nhớ lại từ khóa của bài Tin Mừng nhé. Xin Mẹ Maria che chở và giữ gìn em!

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Mẹ là Mẹ chúng con.

Mẹ ơi, con yêu mẹ,

Con nguyện noi gương Mẹ,

Say mê nghe Lời Chúa,

Suy ngẫm và thực hành,

Để VÂNG PHỤC Ý CHÚA,

Nên nhân chứng tình yêu.

Tranh tô màu – Lễ Hiển Linh

 

Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN Lễ Hiển Linh

CHÚA HIỂN LINH

Dẫn vào Thánh lễ

Các nhà bác học khi xưa

Phải bao vất vả nắng mưa hành trình

Mới trông thấy Chúa Hiển Linh

Còn ta mến Chúa thật tình hay chưa?

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Chúa Hiển Linh: Chúa tỏ mình ra cho ba nhà Đạo sĩ (Mt 2,1-12).

Ba nhà Đạo sĩ đã nhận ra Chúa là vị Vua mới sinh nhờ ngôi sao lạ. Chính ánh sao này đã dẫn các ông tới Belem và họ đã gặp Đấng Cứu Tinh nhân loại.

Mừng lễ Chúa Hiển Linh là chúng ta mừng biến cố Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là ba nhà Đạo sĩ Đông Phương. Hài Nhi Giêsu bé nhỏ nằm trong hang đá đây/ không chỉ là vị Cứu Tinh của dân tộc Do Thái, mà là Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin cho mọi người trên thế giới nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa và hết lòng thờ phượng Ngài như ba nhà Đạo sĩ khi xưa. Mời cộng đoàn đứng.

 Bài đọc 1 (Is 60,1-6)

Từ Giê-ru-sa-lem, ánh vinh quang của Đức Chúa sẽ chiếu giãi trên mọi nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi các dân nước quy tụ về để ca tụng Đức Chúa.

 Bài đọc 2 (Eph 3,2-3;5-6)

Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, tất cả dân ngoại cũng được thừa hưởng ơn cứu độ; họ trở nên một Thân thể Mầu nhiệm và cùng chia sẻ lời hứa của Thiên Chúa.

 Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, mừng biến cố Chúa tỏ mình ra cho các Đạo sĩ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Ánh sao lạ đã đưa các Đạo sĩ đến Belem để thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Xin cho Đức Giáo Hoàng và các vị chủ chăn trong Giáo hội/ cũng trở nên ánh sao dẫn đường đưa mọi người tới gặp Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Các Đạo sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên nhận biết Tin mừng Giáng sinh. Xin cho những người trên thế giới chưa biết Đức Kitô/ nhận ra Ngài là Vua muôn vua, Chúa các chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Ba Vua đã lên đường, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Xin cho các học sinh và sinh viên sống xa gia đình/ luôn mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi qua công việc bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Mỗi Kitô hữu là ánh sao dẫn người khác đến gặp gỡ Chúa. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và thiếu nhi chúng ta/ biết giới thiệu Hài Nhi Giêsu cho những lương dân/ qua đời sống bác ái yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giáng trần làm người vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả đó, mà đem hết sức mình phục vụ Chúa và Giáo hội. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật Lễ Hiển Linh

 

 

Mt 2, 1-12
“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi
với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người,
rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương
và một dược mà dâng tiến”.(Mt 2,11)

 

Chúng con thân mến!

Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ Hiển Linh.

Cha đố chúng con ngày xưa lễ này được gọi bằng lễ gì?

- Lễ Ba Vua!

- Rất trúng nhưng gọi như thế xem ra chưa đúng với tinh thần của thánh lễ hôm nay. Chính vì thế mà Giáo Hội muốn sửa lại.

Chúng con thấy mỗi lần mừng lễ này thì người ta thường hay nhắc tới một ngôi sao, một ngôi sao lạ.

- Ngôi sao xuất hiện ở đâu?

- Trên bầu trời.

Bài Tin mừng hôm nay nói cho chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu giáng sinh trong hang đá Belem thì có một ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Trên bầu trời rộng lớn và bao la. Ngôi sao hiện ra trên bầu trời cho tất cả mọi người. Chắc là đã có nhiều người thấy ánh ngôi sao lạ, nhưng tại sao chỉ có mấy đạo sĩ đã nhận ra đó là “tín hiệu” loan báo Tin Vui về Chúa Cứu thế giáng sinh.

Con trẻ sinh ở Bêlem hẳn nhiều người đã thấy hoặc đã biết, nhưng tại sao chỉ có mấy đạo sĩ nhận ra rằng trẻ sơ sinh đó chính là Con Thiên Chúa làm người và các ngài đã quỳ xuống dâng kính Ngài lễ vật cũng như thờ lạy Ngài. Tại sao thế?

Cha đọc trong kho tàng văn chương Ấn giáo, cha thấy có một câu chuyện có thể giải thích về vấn đề này. Chuyện kể rằng. Ngày xưa ở bên Ấn độ có một đệ tử đến thưa vị linh sư của mình:

-Thưa thầy, con muốn gặp Chúa.

Vị linh sư chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng.

Ngày hôm sau người môn sinh trả lại và bày tỏ cùng một ước muốn. Vị linh sư cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục giữ thinh lặng.

Rồi một ngày đẹp trời, ông dẫn người đệ tử đến dòng sông. Thầy trò cùng dầm xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát. Bất thần vị linh sư túm lấy cổ anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để ngóc đầu lên khỏi mặt nước.

Bấy giờ vị linh sư mới hỏi anh:

- Khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?

Không chút suy nghĩ, người đệ tử đáp ngay:

-Thư, con cần không khí để thở.

Lúc bấy giờ vị linh sư mới giải thích:

- Con có cảm thấy ước ao được gặp Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa như vậy con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không có ước muốn ấy, thì cho dù có vận dụng hết cả tài năng và sức lực con cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được Ngài.

Các con đã thấy, các nhà đạo sĩ khi được ngôi sao báo tin đã hết sức vui mừng và khi cất bước lên đường đi tìm Chúa Cứu thế các ngài đã nói: “Chúng tôi đã thấy Ngôi sao của Người xuất hiện bên Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái Người” Tại sao các ngài thấy trong khi những người khác không thấy? Tại vì các ngài đã mong mỏi từ lâu và khi ngôi sao lạ xuất hiện là các ngài đã nhận ra ngay đó là dấu hiệu loan báo về Đấng Cứu thế và các Ngài đã lập tức cất bước lên đường đi tìm.

2. Và đây là câu hỏi tiếp: Tìm được rồi các ngài đã làm gì. Tin mừng bảo: “Các ngài đã quí sụp xuống rồi mở bài tráp dâng kính Chúa vàng, nhũ hương và một dược” Đây là những báu vật thời đó chỉ dành cho các vua chúa.

Đứng trước một hang đá nghèo khó và tầm thường, rồi vào hang đá các nhà đạo sĩ đã nhìn thấy gì?

Có phải là một bà hoàng hậu giàu sang bên cạnh một ông vua quyền uy danh giá không? Có phải các ngài đã nhìn thấy một hoàng nhi xinh xắn được đặt ở trong một cái nôi được thêu thùa với những vải vóc sang trọng quí phái không? Hay ít nhất có phải là các ngài đã nhìn thấy một chỗ ở thật xứng đáng của một gia đình tương đối khá giả không? Không! hoàn toàn không! Không thấy bất cứ một hình ảnh nào chứng tỏ cho thấy đây là vị Vua mới của người Do thái mới được sinh ra mà chỉ thấy tất cả mọi sự đề nghèo khó: một người đàn ông nghèo, một người đàn bà nghèo và một hài nhi được đặt trong một cái máng cỏ người ta dùng chỗ đựng thức ăn cho loài vật được mượn tạm làm cái nôi cho em bé nằm.

Vâng! Chỉ có thế thôi! Không có gì khác, vậy mà các nhà đạo sĩ đã quì xuống, mở bảo tráp dâng lễ vật quí giá để tỏ lòng thờ kính. Thật là đáng nể phục biết bao.

Để kết thúc cha xin kể một câu chuyện. Câu chuyện rất cảm động vào hồi đệ nhị thế chiến.

Tại nhà ga Verona, bên Italia năm 1945, dân chúng đang chờ đợi các binh sĩ trở về từ các trại tập trung của Đức Quốc Xã. Sự xuất hiện của chuyến xe lửa đã làm bật lên những tiếng hò reo vui sướng tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt.

Từ trên xe lửa, những tấm thân tiều tụy bắt đầu bước xuống sân ga giữa tiếng cười pha lẫn tiếng khóc của những người thân. Cuối cùng, một người lính trẻ mò mẫm bước đi từng bước. Anh từ từ tiến về phía một người đàn bà già yếu và chỉ đủ sức để thốt lên tiếng:

- Mẹ!

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Người mẹ già xót xa:

- Làm sao một người mù như con lại có thế tìm đến với mẹ?

Người lính mù ấy đáp:

- Thưa mẹ, con không nhìn thấy mẹ bằng đôi mắt, nhưng trái tim con đã hướng dẫn con.

Tương tự như thế, cái nhìn của các nhà đạo sĩ là những bậc thánh nhân đã giúp các ngài nhận ra những điều mà người phàm không bao giờ thấy được.

Kinh thánh bằng hình: Chúa Hiển Linh

 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/kinh-thanh-bang-hinh-chua-hien-linh-67767
Kinh thánh bằng hình: Chúa Hiển Linh

 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Chút tâm tình nhân Ngày Thiếu nhi Truyền giáo Thế giới

 1. Khởi đi từ chia sẻ trên Tweet của Đức Giáo Hoàng vào ngày 6/1/2023, nội dung Tweet nhắc đến những ý nghĩa tuyệt vời về ngày Thiếu Nhi Truyền giáo Thế giới. “Nhân Lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta kỷ niệm ngày Thiếu Nhi Truyền Giáo thế giới. Tôi gửi lời chào đến toàn thể giới trẻ ở khắp mọi nơi, những người đã lan tỏa niềm vui được trở thành bạn của Chúa Giêsu, và dấn thân, thông qua lời cầu nguyện, sự hy sinh và dâng hiến, để nâng đỡ những người loan báo Tin Mừng.”

 2. Có lẽ khi nêu lên vai trò của thiếu nhi với trọng trách truyền giáo của Giáo Hội sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí những phủ nhận vai trò truyền giáo của các em vì suy nghĩ: “Trẻ con ăn chưa no lo chưa tới thì làm được chuyện gì!” Nhưng, có lúc nào khi nghe được lời mời gọi của Chúa Giê-su rằng “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”(Mt 19,14), hẳn những suy nghĩ tiêu cực về vai trò của thiếu nhi trong việc loan báo Tin Mừng cần được thay đổi.

 3. “Ngày Thiếu nhi Truyền giáo được thành lập vào ngày 4 tháng 12 năm 1950 bởi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII, tất cả các quốc gia được yêu cầu xác định một ngày được dành riêng cho Thiếu nhi Thánh thiện và tự do ấn định ngày. Nhiều nơi tổ chức ngày này vào ngày 6 tháng 1 là ngày Lễ Hiển Linh, cuộc hiển linh của Chúa Giê-su với ba nhà chiêm tinh và là ngày lễ dành cho trẻ em. Nhưng ở các quốc gia khác, nó được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 5 hoặc tháng 7 hoặc tháng 10, nó cũng phụ thuộc vào lịch học ở nhà trường và các bối cảnh khác nhau.”[1]

 4. Đức thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI đã phát biểu rằng: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”, các em thiếu nhi là một trong những chứng nhân lý tưởng như thế. Với tiếng nói nhỏ bé như thể không có giá trị quyết định trong bất cứ bối cảnh sống nào, nhưng những người lớn, nhất là những vị truyền giáo thực thụ cần phải học nơi các em thái độ đơn sơ, cởi mở, phó thác trọn vẹn và làm hết mình những gì có thể mà không toan tính.

 5. “Ba mẹ đừng bỏ con nhé!”, “Ba mẹ có thương con không?”, “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa!”, “Ba ơi! có bà cụ đang co ro bên lề đường kìa, thương bà quá! Chúng ta làm gì được cho bà không?”, “Mẹ ơi! Đưa con đi học giáo lý nha! Rồi mẹ ở lại dự lễ Chúa Nhật đợi con về nha!”, “Ba ơi! Sao hôm nay ba không đi lễ? Hổng có ba đi với con các bạn hỏi về ba hoài luôn”, “Chúa có thương con như ba thương con hông?”, “Đức Mẹ có hiền và thương con giống như mẹ không?”,… Có bao giờ bạn là bậc làm cha, làm mẹ nghe con cái mình hỏi như thế, bạn đã phì cười làm lơ không? Bạn có nhận ra các em đang truyền giáo bằng cách của mình? Cách đặt vấn đề của các em là gương phản chiếu về chính lối sống của bạn, cũng chính là mong muốn của các em dành cho bạn là những bậc cha mẹ của các em.

 6. Dù đã được rửa tội, nhưng các em vẫn chưa đủ ý thức và hiểu về vai trò ngôn sứ, tư tế, vương đế của chính mình qua Bí Tích được lãnh nhận. Nhưng… Bạn có nhận ra rằng… các em đã sống vai trò ấy trước khi hiểu? Là ngôn sứ qua những thông điệp dễ thương mang tính ngây ngô mà sâu sắc với người lớn. Là tư tế khi khao khát đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, mong được tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa nhật khi được nghỉ học. Là vị vua nhỏ dễ thương nhưng có tác động lớn lao như Hài Nhi Giê-su trong máng cỏ Bê-lem năm xưa.

 7. Giáo Hội đã có một Đaminh Saviô 15 tuổi, một José Luis Sánchez del Río 15 tuổi, một Phanxicô 10 tuổi và một Giaxinta Marto 9 tuổi trong biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, một Imelda Lambertini 11 tuổi.[2] Các em đã trở nên những vị thánh và á thánh giữa lòng Giáo Hội và chứng thực cho chúng ta thấy tầm ảnh hưởng của trẻ em trong công cuộc loan báo thông điệp tình thương của Chúa Giê-su như thế nào.

 8. Bạn và tôi đã nhận ra những vị thánh đơn sơ, nhỏ bé, dễ bị tổn thương đang sống quanh mình không? Có nhận ra “công cuộc” truyền giáo của các em không? “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

Little Stream