Kinh Thánh

THI CA SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. A

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra rất nhiều lần với các môn đệ. Khi Chúa hiện ra, họ đã không nhận ra Chúa ngay. Bà Maria Mađalêna thấy Chúa đó, nhưng tưởng là người làm vườn. Ngoài bãi biển, Chúa nói hãy thả lưới bên hữu thuyền, các tông đồ cũng không nhận ra Chúa. Trên đường về quê Emmaus, hai môn đệ cũng không nhận ra Chúa đang đồng hành với các ông. Vậy sau khi sống lại,...

Bài giảng Chúa nhật 3 Phục sinh năm A

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi...

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 3 Phục Sinh & Chú giải Lời Chúa Chúa nhật III Phục Sinh - Năm A

Thánh Lu-ca đặt ưu tiên lời giáo huấn của các Tông Đồ. Chính trên lời chứng của các ngài mà niềm tin Giáo Hội tựa vào. Lời giáo huấn này, được lặp đi lặp lại không ngừng, sẽ là nền tảng của việc soạn thảo các sách Tin Mừng. “Mọi người đều đem lòng kính sợ, vì thấy các Tông Đồ làm nhiều việc phi thường, cùng nhiều dấu lạ”. Quả thật, sách Công Vụ kể lại một số...
Trang1 2 3 4 5 6 7 8 >>