Lịch Tuần Thánh Giáo xứ và GHBL Bàu Mây & Hình Ảnh phụng vụ trong Tuần Thánh

Ngày đăng: 12:35 PM - 02/04/2023

 LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

  THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ LÁ

1/ Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư Tuần Thánh vào lúc 19h00 có ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Đồng thời có quý cha giải tội cho cộng đoàn

2/ Thứ ba ngày 04/04 thánh lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ vào lúc 04h30.

3/ 17h00 thứ năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly.

4/ 17h00 thứ sáu Tuần Thánh, Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá, 20h00 Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể.

5/ 20h00 thứ bảy, Canh Thức Vượt Qua - Mừng Chúa Phục Sinh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & ĐẠI LỄ PHỤC SINH

I/ Thánh Lễ 4h30 Chúa nhật Lễ Lá 02.04.2023

II/ Ngắm 15 sự Thương khó Chúa Giêsu ba tối bắt đầu lúc 19h

*Thứ hai: Giáo họ Rạng Đông, Tử Đạo, Mẫu Tâm, Cao Niên

*Thứ ba: Giáo họ Mẹ Thiên Chúa, Thăm Viếng, Mân Côi, Vô Nhiễm, Gia Trưởng

*Thứ tư: Giáo họ Trinh Vương, Giuse Thợ, Mông Triệu, La Vang, HĐ Đa Minh

III/THỨ NĂM TUẦN THÁNH 06.04.2023

*4h30 Đọc kinh suy niệm tại nhà thờ HĐ Đa Minh

*17h Thánh Lễ Tiệc Ly (sau Thánh Lễ kiệu Mình Thánh Chúa vào nhà Nguyện)

PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ CÁC GIÁO HỌ tối thứ năm Tuần Thánh

(Từ 19h---24h chầu trọng thể)

*19h—19h45 họ Vô Nhiễm

*19h45—20h30 họ Trinh Vương

*20h30—21h15 họ Thăm Viếng

*21h15—22h họ Truyền Tin

*22h—22h45 họ Mẫu Tâm

*22h45—23h30 họ Tử Đạo

( Từ 23h30 –4h sáng hôm sau dành cho những ai tham dự trong âm thầm)

VI/THỨ SÁU TUẦN THÁNH 07.04.2023 (Giữ chay kiêng thịt)

( khoản tiền bớt ra cho quỹ bác ái HĐGMVN)

1.PHIÊN CHẦU CÁC GIÁO HỌ, GIỚI, ĐOÀN THỂ (buổi sáng thứ sáu)

(Từ 5H—12h)

*4h30—5h15 Cộng đoàn

*5h15—6h Huynh Đoàn Đa Minh

*6h—6h45 họ La Vang

*6h45—7h30 họ Mân Côi

*7h30—8h15 họ Giuse Thợ

*8h15—9h họ Mông Triệu

*9h—9h45 họ Mẹ Thiên Chúa

*9h45—10h30 Hội Legio Maria

*10h30—11h15 họ Rạng Đông

*11h15—12h Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa

2.NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ (chiều 17h)

3.ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ (tối 20h)

4.THÁO ĐINH TÁNG XÁC CHÚA TRONG MỒ (sau khi đã đi đàng Thánh Giá)

5.GIỜ HÔN CHÂN CHÚA CỦA CÁC GIỚI

(Từ 21h30—23h30 tại Nhà Mồ)

21h—22h giới Cao Niên

22h—22h30 giới Hiền Mẫu

22h30—23h giới Trẻ

23h—23h30 giới Gia Trưởng

23h30—24h tự do các gia đình

V/THỨ BẢY TUẦN THÁNH; 08.04.2023

1.NGẮM BẢY SỰ Giáo họ Giuse Thợ phụ trách

(theo phiên các đơn vị tổ chức đi đàng Thánh Giá và hôn chân Chúa)

2.GIỜ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ HÔN CHÂN CHÚA

(Từ 7h ---14h tại Nhà Mồ)

7h—7h30 họ Vô Nhiễm

7h30—8h họ Trinh Vương

8h—8h30 họ Mân Côi

8h30—9h họ Thăm Viếng

9h—9h30 họ Mẹ Thiên Chúa

9h30—10h họ Rạng Đông

10h—10h30 họ Mông Triệu

10h30—11h họ Tử Đạo

11h—11h30 họ La Vang

11h30—12h họ Mẫu Tâm

12h—12h30 Các Hội Đoàn

12h30—13h các gia đình cầu nguyện

13h—13h30 họ Truyên Tin

13h30—14h họ Giuse Thợ

14h—14h30 Giới Thiếu Nhi

14h30—15h giờ Chầu chung

3.CANH THỨC VƯỢT QUA MỪNG CHÚA PHỤC SINH (lúc 20h)

VI/CHÚA NHẬT PHỤC SINH 09.04.2023 (Buộc kiêng việc xác)

Giờ các Thánh Lễ Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh như thông lệ các lễ ngày Chúa Nhật trong năm

Hình ảnh những sự kiện Tuần Thánh năm 2023 Giáo Xứ Ngọc Lâm

Toàn bộ hình ảnh ở đường Link dưới:

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLwgpqGMhZfjKPwVXQpnnWbPHRsfDGB

Chương trình phụng vụ Tuần Thánh GHBL Bàu Mây: 

Không có mô tả ảnh.