Lịch Phụng vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2020

Ý truyền giáo: Cầu cho sứ mạng của người giáo dân trong Hội Thánh. Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, nhờ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, biết dấn thân nhiều hơn nữa vào các trách vụ trong Hội Thánh.

Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020

Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020

Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.
Trang1 2 3 4 5 6 7 8