Lịch Phụng vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2020

Ý chung: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát. Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành, để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.

Lịch Phụng Vụ Tháng 2/2020

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho mọi người lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và được quan tâm giúp đỡ.

LỄ TRONG THÁNG HAI - 2020

01/02 06:30 Lễ rửa tội cho trẻ nhỏ 02/02 DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN) 04:30 Bổn mạng giới Hiền mẫu. 06:30 Làm phép nến, đặt tay và chúc lành cho trẻ nhỏ 17:00 Làm phép nến, đặt tay và chúc lành cho trẻ nhỏ

Lịch Phụng vụ tháng 01/2020

Ý truyền giáo: Cầu cho việc kiến tạo hoà bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả những người thiện chí biết cùng nhau xây dựng hoà bình và công lý trên thế giới.

Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2019

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ. 01.12

Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2019

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng nhau chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI ...

Lịch Phụng Vụ tháng 07/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục...
Trang1 2 3 4 5 6 7