Thánh Lễ Chúa Nhật Mẹ Thiên Chúa năm A 01.01.2023 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Ngày đăng: 1:12 AM - 31/12/2022

Thánh Lễ Chúa Nhật Mẹ Thiên Chúa năm A 01.01.2023 dành cho những người không thể đến nhà thờ