Thiếu nhi

Kinh Thánh suy niệm tranh Thiếu Nhi tuần 2 thường niên năm A

"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rủa trong nước”. Và Gioan...

Kinh Thánh, suy niệm, tranh Thiếu Nhi Chúa Nhật tuần 33 thường niên năm C & Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc...

Sinh hoạt Thiếu Nhi Ngọc Lâm tháng 10.2022 & Thiếu Nhi lưu ý khi tham dự Thánh Lễ

Khi em bước vào Nhà thờ, hãy ý thức sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa. Đừng bắt chước nhiều bạn đi vào nhà thờ chào Chúa như “giật điện”, chào Chúa mà không ý thức Đấng mình chào kính là ai, có nhiều bạn chào “cây cột nhà thờ” thay vì chào kính Chúa … Chào Chúa nghiêm trang đàng hoàng là thể hiện đức tin của mình rất rõ đấy em! Em hãy ý thức Chúa hiện diện, cùng với...

Kinh Thánh, suy niệm, tranh thiếu nhi, giảng lễ tuần 32 thường niên năm C

Chúng ta đang ở trong tháng 11. Tháng 11 là tháng chúng ta đặc biệt nhớ đến sự chết. Nhớ đến sự chết là chúng ta nhớ đến các thánh đã chiến thắng về trời mà chúng ta đã mừng kính mấy hôm nay; và nhớ đến sự chết là chúng ta nhớ đến các linh hồn trong luyện ngục mà chúng ta có bổn phải cầu nguyện cho các ngài đặc biệt trong tháng này. Một cách đặc biệt khi tưởng nhớ tới các...
Trang1 2 3 4 5 6 7 8 >>