TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 15 đến 21.01.2023

Ngày đăng: 3:07 AM - 16/01/2023TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở rộng trái tim mình chào đón một ngày sống mới Chúa ban. “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2, 23-28). Lời chỉ trích dữ dội mà các nhà biệt phái nhắm đến Đức Giêsu và các môn đệ dựa trên việc tuân giữ cách cứng nhắc luật Môsê của họ. Nhưng Đức Giêsu muốn nhắc đến tính nhân bản của Lề Luật, vốn được coi là điều răn thứ nhất của đức bác ái, sự cảm thông và trên hết là tình yêu. Lạy Chúa, con xin dâng Ngài ngày sống và ước muốn của con được vâng theo Thần Khí Chúa. Xin giúp con yêu lấy những gì con làm hôm nay, và xin cho các nhà giáo dục trở nên những chứng nhân đáng tin cậy, dạy cho người trẻ về tình huynh đệ thay vì sự cạnh tranh. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my heart to the new day that is offered to me. “The sabbath was made for man, not man for the sabbath. That is why the Son of Man is lord even of the sabbath.” (Mark 2:23-28). The sharp reproach that the Pharisees address to Jesus and his disciples is based on the Law of Moses, which they teach to respect to letter by letter. But Jesus wants to recall the humanity of this Law which is translated into the first law of charity, compassion, and, above all, love. Lord, I offer you my day and my desire to be docile to your Spirit. Help me to love in what I do today; and I ask that educators be credible witnesses that teach young people brotherhood instead of competition. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi một chút trong buổi chiều nay và cùng với ĐGH Phanxicô suy ngẫm về đoạn Kinh Thánh: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” Ngày sa-bát được tạo ra cho con người, nhưng Chúa Giêsu là trung tâm. Hôm nay chúng con nhận thấy chính mình cùng với nhiều Kitô hữu khác, những người không biết tại sao họ làm những việc họ làm, vì đã không đặt Chúa Giêsu vào giữa đời mình. Lạy Chúa, xin ban cho con Thần Khí Chúa như ánh sáng soi dẫn cho con mỗi ngày, để biến đổi đôi mắt và trái tim con. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của con cho những nhà giáo dục.

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break this afternoon, and, with Pope Francis, I meditate on this passage: “For the Son of Man is Lord of the sabbath.” The sabbath is made for man, but Jesus is the center. And today we find ourselves with many Christians without Jesus who do not know why they do the things they do. Give me, Lord, your Spirit as a guide every day, to transform my eyes and my heart. Please accept my prayer for educators.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giờ đây, con thinh lặng và nhìn lại ngày sống của mình. Ngày sa-bát thực sự là một ơn ban, và con muốn trân trọng nó bằng việc dành một vị trí trung tâm cho việc tham dự Thánh Lễ để tạ ơn Thiên Chúa. Con đã sống ngày hôm nay như thế nào? Con có tham dự thánh lễ và rước lễ cùng với những anh chị em của mình không? Con có cảm nghiệm được tình yêu và lòng bác ái không? Con có chú ý đến những anh chị em trong cảnh khó khăn, hay con cho rằng hoàn cảnh của họ không liên hệ gì đến mình? Lạy Chúa, xin ban cho con một quả tim mới và đặt một Thần Khí mới vào lòng con. Kính mừng Maria.…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Now, I become silent and review my day. The sabbath is a real gift, and I want to honor it by giving a central place to the celebration of the Eucharist to give thanks to God for faith is lived in community. How have I lived today? Was I able to participate in mass and commune with my brothers and sisters? Did I experience love and charity? Was I attentive to my brothers and sisters in difficulty, or have I considered that their situation does not concern me? Give me, Lord, a new heart and put a new Spirit within me. Hail Mary.

http://giaophanthanhhoa.net/kinh-nguyen/tong-do-cau-nguyen-ngay-17012023-41576.html


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con rộng mở trái tim mình và tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!” (Mc 2,22). Khi tranh luận với những người Pharisêu, Chúa Giê-su đã chỉ cho họ con đường để tiến đến Nước Trời. Tuy nhiên, thật khó để rời bỏ những tư tưởng cũ để đi theo sự mới lạ của Nước Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay nói với con điều gì về những nỗ lực canh tân trong Giáo hội ngày nay? Con xin dâng ngày sống hôm nay cầu nguyện cho những người có trách nhiệm giáo dục, để theo gương Chúa Giêsu, họ dạy về tình yêu thương và tình huynh đệ cho những người xung quanh mình. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I open my heart and give thanks for the new day. “Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the skins are ruined. Rather, new wine is poured into fresh wineskins” (Mark 2:22). Faced with the Pharisees, the Lord shows the way to approach the Kingdom of Heaven. Yet, It is difficult to leave the known to return to the newness of the Kingdom. How does this teaching speak to us about our efforts for renewal in the Church today? As I offer you my day, I pray for educators so that, following the example of Christ Jesus, they teach love and fraternity to those around us. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lúc này đây, con tạm nghỉ ngơi để suy ngẫm về những lời dạy của ĐTC Phanxicô: “Hành vi của những người nói: ‘Chúng tôi luôn làm theo cách này’ xuất phát từ một ‘con tim khép kín’. Nếu con tim chúng ta đóng kín trước sự mới mẻ của Thần Khí, ta sẽ không bao giờ đạt được chân lý trọn vẹn. Và khi ấy, chúng ta sẽ chỉ sống một nửa cuộc đời, một cuộc đời được chắp vá bằng những điều mới mẻ trong một con tim không mở ra cho Lời Chúa ngự đến. Chúng ta sẽ chỉ sở hữu một trái tim khép kín không có khả năng thay da đổi thịt.” Những lời này đang nói gì với con? Trong những khía cạnh nào của cuộc đời, con từ chối việc mở lòng ra với những điều tươi mới? Lạy Chúa, con quyết tâm đổi mới mục đích của mình để nhận ra điều gì giúp con phát triển.

WITH JESUS DURING THE DAY

And now I stop to meditate on these words of Pope Francis: “The behavior of those who say: ‘We have always done it this way’ comes from a ‘closed heart’. If your heart is closed to the novelty of the Spirit, you will never reach the full truth. And your Christian life will be a half life, a life patched up with new things on a structure that is not open to the voice of the Lord. You will have a closed heart not capable of changing skins”. What are these words saying to me? In what dimensions of my life do I resist opening up to novelty? I renew my purpose to recognize in you what helps me grow.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày sống vừa qua, đã đến lúc con dừng mọi hoạt động để nhìn lại ngày sống của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phá vỡ truyền thống của chính mình và loan truyền thái độ mới dẫn đến Nước Trời (Mc 2,18-22). Con có rời bỏ những định kiến chắc chắn của mình, ra khỏi vùng an toàn, và lên đường với Chúa Giêsu về miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban như lời ĐTC Phanxicô nói không? Hay con vẫn tiếp tục sống là một bầu da cũ với rượu cũ? Lạy Chúa, xin hãy đến và canh tân để con trở thành bầu da mới với rượu mới. Kính mừng Maria… 

WITH JESUS IN THE NIGHT

It is time to review my day. In today’s Gospel, Jesus breaks his own tradition to spread the new attitudes that lead to the Kingdom (Mk 2:18-22). Have I left my certainties, my comfort zone, and have I set out with Jesus towards the land that God promises as Pope Francis says? Or have I continued to be that old wineskin with the old wine? Prepare me, Lord, to be a new wineskin to welcome the new wine. Hail Mary.

 


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chào đón ngày sống mới hôm nay, với tấm lòng biết ơn. Tin mừng ngày Chúa Nhật hôm nay thuật lại lời chứng của Thánh Gio-an Tẩy Giả: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1, 34). Con lắng đọng tâm hồn và chầm chậm bước vào khung cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Con đang đứng bên bờ sông Gio-đan và chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, con sẽ làm chứng điều gì về Đấng con vừa chiêm ngắm? Con muốn trở thành bạn hữu của Người, trở thành môn đệ của Người, để qua cầu nguyện, con mở lòng trắc ẩn đối với những nhu cầu của tha nhân. Con xin dâng ngày sống hôm nay để hiệp ý cầu nguyện cho các nhà giáo dục, ước mong họ sẽ trở thành những chứng nhân đức tin đáng tin cậy cho giới trẻ. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome the new day with a grateful heart. Today is Sunday, and the Christian communities meet in the same community. We will hear in the Gospel the testimony of John the Baptist: “Now I have seen and testified that he is the Son of God” (Jn 1:29-34). I enter into prayer. I am on the bank of the Jordan and I contemplate Jesus. If you asked me, what would my testimony about Jesus be today? I ask him to become his friend, his apostle through prayer that opens me to compassion for the needs of the world. I offer my day in prayer so that educators are credible witnesses to the faith for young people. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con tạm ngưng lại ngày sống để trái tim con được hòa nhịp cùng với trái tim Chúa. ĐTC Phanxicô dạy rằng: “Chúng ta được mời gọi sống phép rửa mỗi ngày như một món quà của sự hiện hữu dành cho chúng ta. Nếu chúng ta quyết tâm theo Chúa và ở lại trong Hội Thánh của Người, bất chấp mọi giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, thì chính nhờ Bí Tích Thánh Tẩy mà chúng ta trở thành tạo vật mới và mặc lấy Đức Ki-tô.” Lạy Chúa, xin hãy biến con thành một nhà truyền giáo để rao truyền lòng thương xót của Người.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause with you, Lord, so that my heart is in tune with yours. “We are called to live our baptism every day as a present reality of our existence. If we manage to follow Jesus and remain in the Church, despite our limitations, frailties, and sins, it is precisely because of the sacrament in which we have become new creatures and have clothed ourselves with Christ” (Pope Francis). I pray: make me a missionary of your compassion.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Màn đêm đã dần buông xuống, con dừng lại mọi hoạt động để được đến gần hơn với Chúa. Con nhìn lại những việc con đã trải qua trong suốt ngày sống hôm nay, lắng lại để những cảm xúc và hình ảnh hiện về trong ký ức. Con đã nhận ra kế hoạch của Chúa ở đâu? Nếu con đang sống trong ân sủng của Bí Tích Thánh Tẩy, con tạ ơn Chúa! Vì Người hiện hữu trong cuộc đời con, nhưng nhiều khi con quên mất và bước đi trên những con đường đưa con ra xa Chúa. Con cầu xin ơn tha thứ cho những lần con đã làm điều đó. Dưới ánh nhìn yêu thương của Chúa, con nghĩ về ngày mai, và con luôn tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa! Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Night has fallen, and I stop my activities to get closer to you, Lord. I look back at what I have experienced during this day and let the feelings and the faces come to my memory. Where did I recognize your steps? If I have been able to live the grace of my baptism, thank you Lord! You are there in my life, but many times I forget it and walk away on the paths that take me away from you. I ask for forgiveness for the times I have done that. Under your gaze, I think about tomorrow, and I trust you with what excites me or, on the contrary, worries me. Jesus, I trust you! Hail Mary.