Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XVI và MÙA HÈ ĐUỐC HỒNG 2022 XUÂN LỘC

Ngày đăng: 4:20 AM - 17/07/2022

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XV thường niên – Năm C

1. Thông luật

2. Giê-ri-khô

3. Đánh nhừ tử

4. Người Samari

5. Chạnh lòng thương

6. Hai quan tiền

7. Yêu mến

Từ khóa: TRÁI TIM

Mời các bạn thử sức với ô chữ kỳ này!

https://www.tonggiaophanhanoi.org/tro-choi-o-chu-chua-nhat-xvi-thuong-nien-2022-nam-c/

 

Giáo Lý Viên Giáo Phận Xuân Lộc - Đuốc Hồng 2022

https://www.facebook.com/DuocHongChinhThuc/videos/420369623438580/